Arbeten i Skansparken

Nu påbörjar vi byggnation av etapp 3 av Rosenträdgården. I ett första steg röjer vi bort vegetation runt dammen.

Detta gör vi:

Vi utför förberedande arbeten inför byggnation av etapp 3 av Rosenträdgården. I denna etapp ska vi göra iordning dammen och dess omgivning. Vi kommer muddra dammen då den har vuxit igen och anlägga rosrabatter, ny belysning längs S:ta Britas gata och bygga en brygga i dammen. I området finns den skyddade vattensalamandern. För att inte riskera att skada den behöver vi utföra arbetena i olika steg under olika årstider.

Tidplan

Under vecka 28 kommer vi röja bort vegetation på de ytor som vi sedan kommer att gräva på. Under senhösten utförs schaktarbetena. Våren 2025 färdigställs ytorna och växterna planteras.

Senast uppdaterad: 2 juli 2024
Publicerad: 8 juli 2024