Renovering av Klapphusbron

Vi renoverar Klapphusbron.

Under renoveringstiden är bron avstängd. Vi beräknar att arbetet tar 4-6 veckor.

Publicerad: 26 februari 2024