Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Avverkning av skog

 

Under vecka 6-8 kommer vi att avverka skog i flera områden.

Som vanligt är det viktigt att hålla ett säkerhetsavstånd på minst 90 meter till maskiner och skogsarbetare.

Mosekrog
Avverkning av skog inför försäljning av industritomt.

Skogsavverkning Mosekrog

Karlsrovägen
Avverkning av skog inför försäljning av verksamhetsmark.

Skogsavverkning Karlsrovägen

Snurrom
Avverkning av skog inför byggnation av förskola/LSS-boende samt kommande tomter och infrastruktur.

Avverkning Snurrom

Rinkabyholm
Skogsavverkning inför byggnation av vattenledning med mera.

Skogsavverkning Rinkabyholm
Senast uppdaterad: 24 januari 2024
Publicerad: 5 februari 2024