Renovering av dammen i stadsparken

Under hösten renoverar vi dammen i Kalmar stadspark. Arbetet pågår från mitten av september och ska vara färdigt i slutet av november.

Det vi gör är att lägga en dammduk i dammens botten eftersom dammen läcker. Slänterna kommer få nya planteringar med växter som blommar i blått. Belysningen som är trasig kommer bytas ut till ny och konstverket i dammen bli ljussatt igen.

Senast uppdaterad: 13 september 2023
Publicerad: 18 september 2023