Renovering av Fredriksskansbroarna

Under hösten renoveras broarna vid Fredriksskans.

De kommer att vara avstängda för motorfordonstrafik från och med 2023-08-28 till och med 2023-12-01.

Arbetet är väderberoende vilket kan påverka tidplanen.

Under arbetet kommer det vara möjligt för gående och cyklister att använda broarna.

Senast uppdaterad: 29 augusti 2023
Publicerad: 28 augusti 2023