Naturrum, Björnökärr (Snurrom)

Genom att göra området vid Björnökärr mer tillgängligt och användarvänligt skapar vi ett naturrum med plats för lärande och upptäckande.

Senast uppdaterad: 7 september 2023
Publicerad: 28 augusti 2023