Ny bullerskärm byggs i Fjölebro

I takt med att Fjölebro färdigställs med bostäder och verksamheter så färdigställer kommunen allmän platsmark. En bullerskärm längs fastigheten Ritaren 1 kommer att byggas för att skärma av verksamheten mot bostäder och grönyta enligt gällande detaljplan.

Hur det påverkar mig

Under byggnationen kan framkomligheten vara begränsad. Det innebär att du som går, cyklar eller kör bil kan bli tvungen att välja en annan väg än den du brukar. Följ skyltningen, så hamnar du rätt. Tänk på att sänka hastigheten när du passerar byggplatsen, så hjälper du de som arbetar att få en säker arbetsplats.

Tidplan

Byggnationen av bullerskärmen pågår under sommaren 2023.

Kontakt

Pernilla Juto, projektledare gatubyggnation, 010 – 352 05 14
Klara Johansson, exploateringsingenjör, 010 – 352 05 38

Publicerad: 1 juni 2023