Rivning av Dessis gamla bryggdäck

Karta som visar bryggdäcket som ska rivas.

Kalmar kommun planerar att riva bryggdäcket vid Skeppsbron i Kalmar hamn.

Bryggdäcket användes tidigare när Kalmarsundstrafikens färja Dessi utgick från Skeppsbron. Dessi går nu från Tullhamnen.

Tidsplan

Arbetet planerar att påbörjas under vecka 7 och avslutas senast 30 april.

Publicerad: 13 februari 2023