Vi förbättrar Ståthållareparken

Ståthållareparken ska få ny belysning, en ny grusgång och två nya planteringsytor.

Illustration över byggnationerna som planeras i Ståthållareparken

Illustration över de planerade arbetena i Ståthållareparken.

Vad ska vi göra på platsen?

Vi sätter parkbelysning utmed alla grusgångar och en ny grusgång ska byggas diagonalt där det idag är en upptrampad stig. Vi ska också anlägga två nya planteringssytor med träd, buskar och perenner.

Hur påverkar det mig?

Hela parken berörs av arbetena och vi kommer att stänga av gångvägarna etappvis.

Tidplan

Arbetet påbörjas vecka 39 och planeras vara klart den 31 oktober 2022.

Kontakt

Emma Andersson, landskapsarkitekt
0480-45 00 00

Senast uppdaterad: 20 september 2022
Publicerad: 26 september 2022