Nytt klubbhus Södra Utmarken

 

Vi ska bygga ett nytt klubbhus på Södra Utmarken, Kalmar största fotbollsanläggning. I dagsläget finns fem fullstora fotbollsplaner på Södra Utmarken och det planeras för fler. Med det nya klubbhuset ryms Kalmars Södra IF på en och samma plats. På så sätt skapas också luft för övriga föreningslivets behov.

Visionsbild av det nya klubbhuset utfört i ljust trä med mycket bevarad skog runt omkring

Visionsbild av det nya klubbhuset. Illustration: Tengbom

Vad ska vi göra på platsen?

Klubbhuset planeras enligt följande:

  • 900 kvadratmeter, fördelade på två våningar
  • 6 omklädningsrum, kiosk, konferenslokal och kontor
  • Byggnaden uppförs helt i trä, förutom betongplattan i botten
  • 50 nya parkeringsplatser med möjlighet till elbilsladdning
  • Ny anslutning från Vesholmsvägen för gång- och cykeltrafik
  • Befintliga omklädningsrum vid grusparkeringen har renoverats och rustats upp sedan tidigare

Eftersom Södra utmarken tidigare varit soptipp grävs de gamla förorenade massorna ut och ersätts med nya friska massor.

Hur påverkar det mig?

Vi kommer att bevara så mycket som möjligt av den intilliggande skogen. Placeringen av klubbhuset beslutades 2014, när detaljplanen för området togs fram.

Tidplan

Klubbhuset beräknas stå klart hösten 2023.

Kontakt

David Eriksson, byggprojektledare
0480-45 00 00

Senast uppdaterad: 6 februari 2023
Publicerad: 20 juni 2022