Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Nytt klubbhus Södra Utmarken

 

Vi ska bygga ett nytt klubbhus på Södra Utmarken, Kalmar största fotbollsanläggning. I dagsläget finns fem fullstora fotbollsplaner på Södra Utmarken och det planeras för fler. Med det nya klubbhuset ryms Kalmars Södra IF på en och samma plats. På så sätt skapas också luft för övriga föreningslivets behov.

Visionsbild av det nya klubbhuset utfört i ljust trä med mycket bevarad skog runt omkring

Visionsbild av det nya klubbhuset. Illustration: Tengbom

Vad ska vi göra på platsen?

Just nu pågår schaktarbete och efter sommaren etableras byggbodar och byggnationen påbörjas. Under byggnationen kommer vi att gräva ut gamla förorenade massor, som härstammar från när Södra Utmarken var soptipp, och ersätta med nya friska massor. Klubbhuset planeras enligt följande:

  • 900 kvadratmeter, fördelade på två våningar
  • 6 omklädningsrum, kiosk, konferenslokal och kontor
  • Byggnaden uppförs helt i trä, förutom betongplattan i botten
  • 50 nya parkeringsplatser med möjlighet till elbilsladdning
  • Ny anslutning från Vesholmsvägen för gång- och cykeltrafik
  • Befintliga omklädningsrum vid grusparkeringen har renoverats och rustats upp sedan tidigare

Hur påverkar det mig?

Vi kommer att bevara så mycket som möjligt av den intilliggande skogen. Placeringen av klubbhuset beslutades 2014, när detaljplanen för området togs fram.

Tidplan

Klubbhuset beräknas stå klart hösten 2023.

Kontakt

David Eriksson, byggprojektledare
0480-45 00 00

Senast uppdaterad: 1 juli 2022
Publicerad: 20 juni 2022