Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Tegelviken – Byggnation

Kartbild över arbeten i Tegelviken.

Längs Stensbergsvägen ska två detaljplaner som medger flerbostadshus och centrumhandel genomföras.

Senast uppdaterad: 14 mars 2022
Publicerad: 24 januari 2022