Binnåsavägen, Tvärskog – Utbyggnad av infrastruktur i bostadsområde

Kartbild över Binnåsavägen som visar de nya tomterna och var gatorna ska byggas.

Vi bygger ut infrastrukturen för att kunna erbjuda fler villatomter.

Senast uppdaterad: 11 januari 2022
Publicerad: 17 januari 2022