Renovering av östra pirhuvudet, Stensö

Karta som visar var det östra pirhuvudet är.

Under vecka 45 påbörjar Kalmar kommun tillsammans med en entreprenör ett underhållsarbete på piren i Stensö fiskeläge. Det handlar framför allt om betongarbete under vattnet.

Vad ska göras?

Piren har skador på stenkistan som vi ska laga så att Piren ska hålla i många år till.
Arbetet görs under vatten och är väderberoende och det kan försena arbetet.

Tidsplan

Arbetet startar vecka 45 och beräknas avslutas i början av nästa år, vecka 2.

Arbetet är väderberoende och kan bli försenat.

Publicerad: 25 oktober 2021