Framtidens Norra Långgatan

Under hösten 2021 startar projektet Framtidens Norra Långgatan. Gatan ska byggas om med ny beläggning, möblering och belysning.

I samband med detta behöver flera ledningar bytas ut och ny fjärrvärme och fiber ska läggas ner.

Det är flera olika aktörer som kommer att arbeta längs Norra Långgatan:

  • Kalmar Vatten AB ska byta vatten- och avloppsledningar
  • Kalmar Energi AB ska lägga ner fiber, el och fjärrvärme
  • Fastighetsägare som väljer att göra specifika insatser
  • Kalmar kommun ska arbeta med gatans gestaltning och utformning

Kan jag besöka Norra Långgatan under arbetet?

Norra Långgatan kommer att vara öppen under arbetets gång, men ibland kommer det att vara begränsad framkomlighet på delar av gatan. Vi strävar efter att förlägga arbetet som påverkar tillgängligheten till en butik eller restaurang så att det sker före eller efter deras öppettider.

Hur påverkas jag som har verksamhet på Norra Långgatan?

Den ledningsägare som är aktiv och arbetar på gatan kommer att ha en nära kontakt med alla som har verksamheter på Norra Långgatan under projektets gång. Om framkomligheten påverkas eller någon tillfällig avstängning måste göras kommer vi att informera er.

Vad händer när?

Arbetena med åtgärder under mark behöver göras vid två skeden. Vi börjar med de djupa schakten för vatten- och avloppsledningar. Efter att dessa arbeten är klara och godkända görs övriga arbeten med ledningar och kablar med mera under mark. Slutligen görs själva återställningen av gatan, med nytt förstärkningsgrus och ytbeläggning.

September-november

Kalmar vatten förnyar vatten- och avloppsledningarna som är sedan 1910.

Arbetet startar i korsningen Norra Långgatan/Larmgatan och fortsätter hela vägen till Västra Sjögatan. Hela gatan grävs inte upp på en gång utan Kalmar Vatten gräver upp en sektion i taget och byter ledningarna, lägger igen och jobbar sedan framåt.

Läs mer om Kalmar Vattens arbete på deras webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

December 2021 - januari 2022

Projektet tar paus över jul och nyår.

Januari - februari 2022

Kalmar Energi drar el, fiber och fjärrvärme.

Samtidigt kommer några av fastighetsägarna längs Norra Långgatan passa på att göra olika åtgärder som till exempel dagvatten.

Mars - höst 2022

Kalmar kommun bygger om Norra Långgatan med ny jämn och slät beläggning, nya möbler och ny belysning.

Senast uppdaterad: 31 augusti 2021
Publicerad: 1 september 2021