Snurrom etapp 2 - utbyggnad av infrastruktur


Just nu pågår byggnationen av gatorna och tillhörande ledningar i Snurrom etapp 2 och kommer att göra det fram till vintern 2021, detta för att möjliggöra bostadsbyggnation.

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Publicerad: 3 maj 2021