Snurrom etapp 1 - utbyggnad av infrastruktur


Just nu pågår färdigställande av gator, gång- och cykelvägar och natur med lek i Snurrom etapp 1. Arbetet kommer att pågå fram till hösten 2021.

Senast uppdaterad: 10 september 2021
Publicerad: 3 maj 2021