Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Snurrom etapp 1 - utbyggnad av infrastruktur


Just nu pågår färdigställande av gator, gång- och cykelvägar och natur med lek i Snurrom etapp 1. Arbetet kommer att pågå fram till sommaren/hösten 2021.

Senast uppdaterad: 7 maj 2021
Publicerad: 3 maj 2021