Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Tegelviksvägen

Ett schaktarbete mellan Hällelycksgatan och Svenebergsgatan.

Det pågår ett schaktarbete mellan idag måndag 19 april till och med torsdag 22 april. Asfaltering kommer att ske fredagen den 23 april. Det kommer att uppstå viss trafikstörning. Om möjligt välj annan väg.

Publicerad: 19 april 2021