Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Bullerskärm längs Ängöleden och Gröndalsvägen samt gång- och cykelväg längs Gröndalsvägen

Publicerad: 15 februari 2021