Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Bullerskärm längs Ängöleden och Gröndalsvägen samt gång- och cykelväg längs Gröndalsvägen

Publicerad: 15 februari 2021