Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Naturvårdsgallring i ekskog

 

Under vintern 2020-2021 genomförs gallring och röjning i flera områden med ekskog. Syftet är att ge mer utrymme för gamla träd och att gallra fram yngre träd som får förutsättningar att utveckla höga naturvärden.

Större åtgärder planeras i följande områden:

  • Stensö, lättare gallring på nordöstra sidan och lite mer omfattande gallring och röjning på uddarna i söder och närmast söder om beteshagen.
  • Fölehagen, gallring främst i kanterna och i en beteshage.
  • Rockneby runt motionsslingan vid skolan. Lättare gallring och röjning.
  • Dösebacken, lättare gallring.
  • Nyhemskullen, lättare gallring.
  • Hagbynäs, gallring och röjning i betesmark.

Åtgärderna ingår i det lokala naturvårdsprojektet Kalmars eklandskap.

Under arbetet kan framkomligheten i områdena tidvis vara begränsad. Tänk på att hålla avstånd, helst minst 90 meter, till maskiner och skogsarbetare, för att inte riskera olyckor.

Vid frågor, kontakta kommunekologerna genom att ringa kommunens kontaktcenter på 0480-45 00 00.

Publicerad: 14 december 2020