Avverkning på Värsnäs

 

Kalmar kommun kommer att avverka tall på två områden i Värsnäs naturresarvat. Detta gör vi för att återskapa betesmarker.

För att ge bättre förutsättningar till ekar i reservatet kommer även vissa granar att huggas ner. Vi kommer också att ta ner flera döda granar längs vägarna i området. Arbetet görs i samarbete med Länstyrelsen.

Publicerad: 15 oktober 2020