Brunnslätsvägen - Karlssons äng, etapp 2

Kalmar kommun, Telia Company och Kalmar Energi utför nu arbete med sista etappen av utbyggnaden av detaljplanen Tehuset 1, 2 och del av Berga 10:19, Karlssons äng

Publicerad: 5 oktober 2020