Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Återställning av Fiskaregatan

 

Efter Kalmar Vatten AB:s arbeten i Fiskaregatan ska den nu återställas.

Detta gör vi

Vi återställer gatan efter VA-arbeten. I samband med detta utökas gång-och cykelvägen mellan Proviantgatan och Landshövdingegatan.

Tidplan

September - Kalmar Energi utför kabelarbeten och bygger ny gatubelysning.
Oktober - December Återuppbyggnad av gatan (kantsten, stensättning och första lagret asfalt.)
Våren 2021- Slutliga asfaltslagret läggs.

Trafikpåverkan

Det blir mindre störningar för trafiken i september, men när gatuarbeten påbörjas kommer delar av gatan att behöva stängas av i omgångar.

Senast uppdaterad: 2 september 2020
Publicerad: 3 september 2020