Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Återställning av Fiskaregatan

 

Efter Kalmar Vatten AB:s arbeten i Fiskaregatan ska den nu återställas.

Detta gör vi

Vi återställer gatan efter VA-arbeten. I samband med detta utökas gång-och cykelvägen mellan Proviantgatan och Landshövdingegatan. Arbeten med gatan har påbörjats, med stensättning av befästningsmur som markering i gatan. Den slutliga asfalteringen sker när asfaltsverket öppnar upp igen efter påsk och vi planerar för att arbetena blir helt färdiga under den veckan.

Tidplan

September - Kalmar Energi utför kabelarbeten och bygger ny gatubelysning.
Oktober - December Återuppbyggnad av gatan (kantsten, stensättning och första lagret asfalt.)
Våren 2021- Slutliga asfaltslagret läggs.

Trafikpåverkan

Arbetena påbörjades i vecka 9 2021 och gatan är för närvarande avstängd mellan Östra Sjögatan och Proviantgatan. Om cirka 2 veckor flyttas avstängningen, så att det istället blir avstängt mellan Proviantgatan och Landshövdingegatan. Avstängning med omledning gäller för bilar men det är fullt framkomligt för gående och cyklister.

Senast uppdaterad: 8 mars 2021
Publicerad: 3 september 2020