Renovering av Slipkajen

Renoveringsarbete på Slipkajen på Varvsholmen kommer att påbörjas i slutet av augusti.

Arbetet beräknas ta 2-3 månader.

Senast uppdaterad: 4 juni 2020
Publicerad: 24 augusti 2020