Arbeten med ny ishall

Visionsbild över den nya ishallen.

Visionsbild över den nya ishallen.

Nuvarande ishall "IFFE-hallen" ska rivas och ersättas av en nybyggd arena.

Arbetet med att riva nuvarande ishall (IFFE-Hallen) påbörjades vecka 20 år 2020 med sanering av befintlig byggnad och fortsätter under vecka 21 till omkring vecka 24 med rivning. Under detta arbete kommer trafik av containerfordon att ske genom Carlsbergsparken.

Byggstart av den nya ishallen beräknas påbörjas vecka 24 och kommer att pågå till den 16 september 2021. Vi hoppas att du har överseende med att det kan förekomma en del vibrationer och byggtrafik under byggtiden av den nya arenan.

Rivningsarbeten i juni 2020

Vi kommer under måndagen 8 juni att påbörja rivning av betongkonstruktioner vid ishallen. Rivningen kommer att pågå under hela vecka 24 samt delar av vecka 25.

Arbetet kommer att medföra både damm och oljud. För att dämpa dammbildning så kommer vi att spruta vatten i delar av rivningsområdet.

Vi ska försöka att avverka detta arbetsmoment så snabbt som möjligt för att minimera störningar. Vi ber om överseende.

Kontakt

Det är Multibygg tillsammans med GBJ som har totalansvaret för byggområdet. Om det är något du undrar över eller anser inte fungerar i samband med vårt arbete är du välkommen att kontakta oss.

Toni Sjöö, byggprojektledare på Kalmar Kommun, toni.sjoo@kalmar.se
Peter Kling, representant för entreprenaden, peter.kling@gbjbygg.se , 070-316 94 45

Senast uppdaterad: 3 september 2021
Publicerad: 18 maj 2020