Beläggningsarbete Norra vägen

Karta över var beläggningsarbetet på Norra vägen ska utföras vecka 19-21.

Under vecka 19-21 kommer fräs- och asfalteringsarbete att utföras på Norra vägen, från Funkaboskolan till strax efter Berga centrum, och en bit in på Funkabovägen.

Vecka 19: fräsning av asfalt.
Vecka 21: asfalteringen.

Störningar och väntetider kommer att uppstå. Om möjligt, välj annan väg.
Justerings- och beläggningsarbeten kommer att utföras dag-, kvälls- och nattid.
Respektera skyltning och trafikvakter. Var rädd om de som jobbar i trafiken.

Senast uppdaterad: 22 april 2020
Publicerad: 4 maj 2020