Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Tjärhovspromenaden

Under våren 2020 påbörjas arbete med att bygga en havspromenad utmed Tjärhovsbågen – ”Tjärhovspromenaden”.

Senast uppdaterad: 8 februari 2021
Publicerad: 1 maj 2020