Vi renoverar i stadsparken

Bild som visar var arbeten görs och var en ny rabatt kommer att ligga.

Under våren 2020 fortsätter renoveringsarbete av stadsparkens barrparti.

Arbetet inleds med gallring och nedtagning av skadade och förvuxna träd och buskar. Syftet med gallringen är att skapa utrymme för nyplantering, framhäva utvalda arter och ge utrymme för parkens besökare att använda platsen på nya sätt. Genom att ta ner några äldre träd och ersätta dem med nya säkerställs att barrpartiet kommer att finnas och utvecklas under lång tid framöver.

Under hösten 2020 kompletteras barrpartiet med nya buskar och perenner samt berikas med en ny rabatt längs gången mot slottet.

Senast uppdaterad: 31 mars 2020
Publicerad: 23 mars 2020