Arbeten i kvarteret Tampen på Varvsholmen

Visionsbild från bygglovshandlingarna.

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text på själva bilden i bildarkivet)

Nu har arbetet med att bygga det första huset av tre påbörjats på Varvsholmens nordöstra udde.

Detta gör vi

  • Eftersom marken är utfyllt område måste en del förorenade massor schaktas bort och området återfyllas med rena massor. Arbetet påbörjades i mars 2020.
  • Kalmar Vatten AB lägger ledningar. Genomförs i maj och juni 2020.
  • Kalmar kommun gör dagvattenledningar och bygger gator. I samband med detta läggs även ledningar för fjärrvärme, fiber och el. Arbetena planeras vara färdiga hösten 2020.
  • Efter att det första huset är färdigbyggt färdigställer Kalmar kommun den sydliga parkdelen.
  • Först när de tre husen på kvarteret Tampen samt kvarteret Märlspiken och kvarteret Splitsen är färdigställda, kommer kommunen att färdigställa gator, torg och parker. Detta påverkar även när ett färdigställande av Varvsgatan förbi Varvsplatsen kan ske.

Trafikpåverkan

Tillgängligheten till nordöstra udden kommer vara kraftigt begränsad under byggtiden. Det kommer även att bli en ökad trafik i området vid transporter av massor och material och när många hantverkare arbetar med bygget.

Tidplan

Tidplanen för utbyggnationen är oviss, med anledning av den pandemi världen nu påverkas av.

Kontakt

Peter Borgebäck, 0480-45 04 35, peter.borgeback@kalmar.se

Publicerad: 23 mars 2020