Arbeten i kvarteret Tampen på Varvsholmen

Visionsbild från bygglovshandlingarna.

Visionsbild från bygglovshandlingarna.

Nu har arbetet med att bygga det första huset av tre påbörjats på Varvsholmens nordöstra udde.

Detta gör vi

  • Kalmar kommun gör dagvattenledningar och bygger gator. I samband med detta läggs även ledningar för fjärrvärme, fiber och el. Arbetena är nu upphandlade och planeras att starta i augusti och ska vara färdiga under november 2020. Anlitad entreprenör för uppdraget är NCC Sverige AB.
  • Exploatören planerar att påbörja sina grundläggningsarbeten, med pålning, under augusti 2020. För information om exploatörens arbeten ber vi er kontakta CA-fastigheter.
  • Efter att det första huset är färdigbyggt färdigställer Kalmar kommun den sydliga parkdelen.
  • Först när de tre husen på kvarteret Tampen samt kvarteret Märlspiken och kvarteret Splitsen är färdigställda, kommer kommunen att färdigställa gator, torg och parker. Detta påverkar även när ett färdigställande av Varvsgatan förbi Varvsplatsen kan ske.

Trafikpåverkan

Tillgängligheten till nordöstra udden kommer vara kraftigt begränsad under byggtiden. Det kommer även att bli en ökad trafik i området vid transporter av massor och material och när många hantverkare arbetar med bygget. Vissa arbeten kommer utföras i Bredbandet som kommer påverka den trafiken med eventuell omledning eller trafiksignal under en period.

Tidplan

Kalmar kommun avser att färdigställa sina planerade arbeten under november 2020.

Kontakt

Peter Borgebäck, 0480-45 04 35, peter.borgeback@kalmar.se

Senast uppdaterad: 3 augusti 2020
Publicerad: 23 mars 2020