Övergångsställe vid KIFAB arena


För att öka trafiksäkerheten vid KIFAB arena finns just nu en tillfällig lösning.

En ombyggnation av övergångsstället kommer att göras våren 2020. Det nya övergångsstället kommer att bli liknande det på motsatt sida i rondellen med en mittrefug och linjer/sockerbitar för cyklister. Dessutom ska det byggas en trottoar som kommer att koppla ihop övergångsstället med KIFAB arena.

Publicerad: 13 december 2019