Avloppsledningarna på Norra vägen förnyas v. 48-49

Kalmar Vatten förstärker avloppsledningar på Norra vägen med start strax norr om korsningen mot Erik Dahlbergs väg ner till konstmuseet i Slottsallén. Arbetet pågår under v. 48-49.

Hastigheten begränsas och framkomligheten blir sämre vid arbetsområdena. Även cykel- och gångtrafikanter påverkas. Några parkeringsplatser kommer att vara tillfälligt avstängda. Följ skyltningen och respektera avspärrningar för allas säkerhet.

Se mer information och tider på Kalmar Vattens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 21 november 2019
Publicerad: 25 november 2019