VA-arbeten i Fredriksskansgatan

Bild

Arbetsområdet är markerat med blå streckad linje på kartan.

Under hösten gör Kalmar Vatten AB arbeten i Fredriksskansgatan. Gatan är avstängd mellan Jutegatan och Södra Kanalgatan.

Senast uppdaterad: 3 oktober 2019
Publicerad: 7 oktober 2019