Trafikstörning på Tallhagsvägen

 

Vi bygger en ny gång- och cykelbana på Tallhagsvägen.

Det är sträckan mellan Svensknabbevägen och Funkabovägen som berörs. Under tiden arbete pågår är framkomligheten för bilar begränsad. Vänligen, välj annan väg.

Kontakt

Trafikavdelningen på Kalmar kommun, 0480-45 00 00

Senast uppdaterad: 30 september 2019
Publicerad: 2 oktober 2019