Renovering av Stadsparken

 

Under hösten kommer renovering att genomföras i Stadsparken.

Detta gör vi

  • Byter växter i perennplanteringen.
  • Sätter nytt kantstål utmed grusgångarna.
  • Kompletterar raden med belysningspollare utmed kajen.
  • Tar bort och ersätter träd som dött på grund av sjukdom och de senaste årens torka.

Tidplan

Planteringen av nya perenner görs under vecka 41 och 42. Arbetet med kantstål, belysning och träd kommer att pågå under hela hösten.

För mer information kontakta

Emma Andersson, landskapsarkitekt, emma.andersson@kalmar.se, 0480-45 03 08.

Senast uppdaterad: 3 oktober 2019
Publicerad: 1 oktober 2019