Avverkning av träd som angripits av granbarkborre

 

Just nu pågår avverkning av gran som drabbats av granbarkborre.

Avverkning görs bland annat i Ljungbyholm, vid Ingelstorp och vid Ljungnäs. En planerad avverkning av dålig och delvis barkborreangripen gran i Norrliden, längs cykelvägen mellan Sjösalavägen och Vita Lammets väg, kommer också att genomföras.

Senast uppdaterad: 12 september 2019
Publicerad: 11 september 2019