Ombyggnation av Larmgatan mellan Strömgatan och Södra Kanalgatan

Etappindelning på arbeten på Larmgatan 2019-2020.

Kalmar kommun bygger om Larmgatan, mellan Strömgatan och Södra Kanalgatan i samband husbyggnationen på gamla brandstationen (Brandvakten 7).

Senast uppdaterad: 10 september 2019
Publicerad: 8 maj 2019