Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Ombyggnation av Larmgatan mellan Strömgatan och Södra Kanalgatan

Etappindelning på arbeten på Larmgatan 2019-2020.

Kalmar kommun bygger om Larmgatan, mellan Strömgatan och Södra Kanalgatan i samband husbyggnationen på gamla brandstationen (Brandvakten 7).

Senast uppdaterad: 10 september 2019
Publicerad: 8 maj 2019