Ombyggnad av Tolvmannagatan

Plankarta för detaljplanen Spiggen 4 m.fl.

I plankartan kan du se gatorna som berörs av arbetet.

Kalmar kommun bygger om Tolvmannagatan för att skapa utrymme för parkeringar, bostäder med mera.

Senast uppdaterad: 17 juni 2019
Publicerad: 3 maj 2019