Södra Ljungbyholm - utbyggnad av infrastruktur i nytt villaområde

Södra Ljungbyholm, arbetsområde etapp två

Det är detta område som nu ska byggas ut.

Arbetet med den andra och sista delen av utbyggnaden av det nya villaområdet ska nu påbörjas. Infrastruktur byggs ut för ytterligare 35 tomter.

Senast uppdaterad: 9 september 2019
Publicerad: 25 februari 2019