Trafikpåverkan - evenemang (Guldagility)

Flygbild som visar var parkeringsplatser är avstängda på Jutegatan.

Dessa parkeringsplatser längs Jutegatan är inte tillgängliga under evenemanget.

I samband med Guldagility 10–14 juli kommer vissa parkeringar att stängas av. För besökare till evenemanget rekommenderar vi cykel eller buss.

Följande gator och parkeringsytor stängs av under Guldagility.

  • Jutegatan – parkeringen längs med Fredriksskans. Bilparkering är förbjuden tisdag 9 juli kl. 08.00 till måndag 15 juli kl. 08.00.
  • Stagneliusskolans skolgård samt Stagneliusskolans matsalsparkering – Bilparkering är förbjuden måndag 8 juli kl. 08.00 till måndag 15 juli kl. 08.00
Flygbild som visar var på Stagneliusskolans område det är förbjudet att parkera under Guldagility.

Det är inte möjligt att parkera på Stagneliusskolans skolgård eller matsalsparkering under evenemanget.

Senast uppdaterad: 16 maj 2024
Publicerad: 8 juli 2024