Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Trafikstörningar under Ironman

Bild från starten på simningsdelen på tidigare Ironman.

I samband med IRONMAN Kalmar den 20 augusti och Kalmar Mini Tri den 17 augusti kommer vissa vägar att stängas av för trafik. Detta kommer att påverka trafiken under några timmar de aktuella dagarna.

Trafikinfo för Kalmar och Lindsdals tätorter

Onsdag 17 augusti

På följande gator är trafiken helt avstängd klockan 17-22:

 • Ängöleden mellan Sa Kanalgatan och Svinövägen
 • Gröndalsvägen mellan Ängöleden och Norra vägen
 • Norra vägen mellan Gröndalsvägen/Galggatan-Krafslösavägen-Franska vägen-Tyska vägen
 • Nordöstra delen av Kvarnholmen (öster om Västra Sjögatan).

Lördag 20 augusti är trafiken helt avstängd mellan nedanstående klockslag:

Klockan 05-24

 • Ängöleden avstängd mellan Sa Kanalgatan och Gröndalsvägen

Klockan 05-18

 • Gröndalsvägen mellan Ängöleden och Norra vägen.
 • Ängöleden mellan Sa Kanalgatan och Tallhagsvägen

Klockan 10-18

 • Norra vägen mellan Gröndalsvägen och Krafslösavägen, på Krafslösavägen och på Kläckebergavägen mellan Krafslösavägen och Lindsdalsvägen, på Lindsdalsvägen mellan Nils Holgersson södra anslutning till Förlösavägen samt mellan Västra Gösbäcksvägen och Hemmansvägen tillåts endast färd i nordlig färdriktning.

Klockan 09-24

 • Kvarnholmen avstängd för trafik (mycket begränsad framkomlighet). In och utgående trafik till Kvarnholmen hänvisas i första hand till Södra vägen-Järnvägsgatan-Ölandskajen-Skeppsbrogatan

Övrig information:

 • Trafik till boende eller besökande till boende på Ängö och Varvsholmen går via en tillfällig väg på Lindövägen- Bjelkegatan här råder begränsad fordonshöjd max 2,5 meter. Efter klockan 18.30 infart till området även via Ängöleden-Bjelkegatan
 • Trafik till boende eller besökande till boende på Norrgårdsområdet via Erik Dahlbergs väg
 • Trafik för boende eller besökande till boende i den nordöstra delen av Kalmar (Getingen/Berga/Funkabo/Rimsmeden/Norrliden/Östra Vimpeltorpet m.m.) går via Tallhagsvägen-Ölandsleden-Trafikplats Tallhagen.
 • Trafik för boende eller besökande till boende i Vimpeltorpet, Norra Vimpeltorpet och Snurrom går via E22-Trafikplats Norra-Norra vägen.
 • (OBS, NYTT FÖR 2022) All trafik till Lindsdal går via E22-Trafikplats Norra-Norra vägen-Lindsdalsvägen-Fjölebrovägen-Mätarevägen-Förmansvägen-Nils Holgerssons väg. All trafik från Lindsdal går via Nils Holgerssons väg (södra anslutningen)-Lindsdalsvägen-trafikplats Norra-E22
 • Trafik till boende eller besökande till boende utmed Lindsdalsvägen via Nils Holgerssons väg (södra anslutningen)-Lindsdalsvägen (endast nordlig riktning)- Förlösavägen och Östra Gösbäcksvägen-Västra Gösbäcksvägen-Lindsdalsvägen (endast nordlig riktning)-Hemmansvägen
Senast uppdaterad: 19 augusti 2022
Publicerad: 17 augusti 2022