Trafiksignaler ur funktion på Norra vägen


I korsningen Norra vägen/Gröndalsvägen samt korsningen Norra vägen/Funkabovägen /Slöjdaregatan är trafiksignalerna ur funktion efter att de blivit påkörda av fordon.

Trafikljusen kommer att återställas så snart det är möjligt. Under tiden är koner uppsatta och trafikregler för rondell gäller i korsningarna.

Senast uppdaterad: 21 augusti 2020
Publicerad: 17 augusti 2020