Kalmar kommun deltar i 44:e Internationella Hanseatic Day i Gdansk

Kalmar kommun kommer att delta i den 44:e Internationella Hanseatic Day i vänorten Gdansk, Polen. Evenemanget äger rum från den 13:e till den 16:e juni 2024 under temat “Förändring börjar här”. Deltagandet syftar till att stärka internationella band, främja kunskapsutbyte och marknadsföra Kalmar.

Hanseatic Day, även kallat Hansadagarna, är en årlig händelse som samlar städer från historiska Hansan, den medeltida handelsalliansen. I år hålls detta evenemang i Gdansk – en av Kalmars vänorter med rik historia och kultur.

Deltagandet i Hanseatic Day ger Kalmar möjlighet att stärka sina internationella band, främja kunskapsutbyten och diskutera gemensamma utmaningar.

- Vi ser att det är ett bra tillfälle att visa upp Kalmar som en progressiv stad som är engagerad i globala frågor, men även som ett intressant besöksmål för den polska marknaden, säger Liselotte Ross, kommunalråd (V).

Kalmar kommuns mål med deltagandet i Gdansk är att fördjupa relationerna med våra vänorter, knyta kontakter och skapa internationell samverkan. Men också att marknadsföra Kalmar och skapa synlighet för vår destination.

- Tillgängligheten till Kalmar är god med färja via Karlskrona och flyg via Växjö. Med Gdansks storstadsområde på runt 1,3 miljoner invånare så ser vi att stor potential finns, säger Dzenita Abaza, kommunalråd (S).

Under evenemanget kommer en delegation från Kalmar att delta i seminarier, workshops och nätverksaktiviteter. Vi kommer också att presentera vår stad och kommun på Hanseatic Market, där besökare kan lära sig mer om Kalmar och över 200 andra städer och destinationer med koppling till Hansatiden, så som Frankfurt, Krakow, Bergen med många fler.

- Vi ser fram emot att representera Kalmar på denna internationella plattform, i just Gdansk som varit vår vänort sedan 1968. Vi hoppas att vårt deltagande leder till konkret nytta för Kalmar kommun på många plan, säger Erik Ciardi, kommunalråd (C).

Kalmar kommun och Destination Kalmar representeras på plats i Polen av såväl tjänstepersoner som politiker. Nästa år är det Visby som står värd för Hansadagarna som kommer vara 5-8 juni 2025.

Mer information

Läs mer om Kalmar kommuns vänortssamarbeten här: Vänorter - Kalmar

Läs mer om Hanseatic Day här: 44th International Hanseatic Day Gdansk Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 13 juni 2024
Publicerad: 12 juni 2024