Stort intresse av foodtrucks på Ölandskajen!

Ölandskajen

Kartbild över Ölandskajen

Utvecklingen av Ölandskajen fortsätter och nu har fyra företagare blivit utvalda att ha sina foodtrucks på kajen under sommaren 2024. Totalt kom det in 14 intresseanmälningar varav fyra blev valda för att få ett brett utbud. Det kommer finnas två varianter av glass och två varianter av mat.

Norra delen av Pop-upparken börjar byggas upp den 16 juni. Mat- och glassförsäljningen startar den 24 juni och kommer pågå till den 25 augusti. Alla kommer ha öppet som minst måndag till lördag mellan kl. 11-17. Försäljning kommer även pågå på söndagar och fina kvällar som längst till kl. 22.

Södra delen av parken färdigställs i början av juli när sista delarna av trädäcket och dansbanan är färdigbyggda.

Stadsomvandlingsprojektet fortsätter sedan med omfattande gatuarbeten på Larmgatan och Ölandskajens gata från oktober med bland annat ledningsförnyelse och breddning av cykelvägar. Projektet avslutas med stenläggning på gata och kaj i början på 2026.

Publicerad: 11 juni 2024