Barnens bästa i fokus när fler familjehem behövs

I Kalmar, liksom i hela landet, är behovet av fler familjehem stort. Socialstyrelsen har lanserat en omfattande kampanj för att rekrytera fler familjehem och jourhem.

Familjehemmen spelar en avgörande roll för barn och unga som av olika anledningar inte kan bo kvar hos sina biologiska föräldrar. Idag finns cirka 145 familjehem i Kalmar, men behovet är betydligt större. När andra insatser från socialtjänsten inte räcker till, blir placering i ett familjehem den sista utvägen för att säkra barnets trygghet och säkerhet.

- Beslutet att placera ett barn är alltid noga övervägt. Orsakerna till placering kan variera, det kan handla om missbruk, fysisk eller psykisk ohälsa eller våld, både fysiskt och sexuellt. När det handlar en akut situation kan barnet behöva flytta samma dag, säger Ida, handläggare på familjehemsenheten.

Familjehemsenheten i Kalmar arbetar intensivt med att hitta lämpliga familjehem för barn och unga. De matchar barnets behov med det bäst lämpade familjehemmet för att möta behovet. När ett barn placeras i ett familjehem fortsätter arbetet med att stödja både barnet och de biologiska föräldrarna. Föreläsningar, stöd och andra resurser erbjuds också till familjehemmen.

Gör en insats

Socialstyrelsen har lanserat den rikstäckande kampanjen Min insats för att rekrytera fler familjehem. Kalmar är en del av den kampanjen och bristen på familjehem är lika påtaglig i Kalmar som i andra kommuner.

- Vi vill undvika att barn tvingas placeras långt bort från Kalmar, när vi inte kan göra en matchning i ett närliggande familjehem. Barnet ska kunna fortsätta gå i sin vanliga skola, ha kvar sitt nätverk och sina fritidsintressen. Men ibland känns det som att vi måste trolla med knäna för att hitta rätt familjehem till barnet, säger Ida på familjehemsenheten.

Ett familjehem kan se ut på olika sätt, det viktigaste är att det finns tid och engagemang.

- Det finns ingen mall för hur ett familjehem ska se ut, vi letar efter en mångfald och familjer som ser ut på olika sätt. Om du är intresserad av att bli familjehem eller har frågor kan du kontakta familjehemsenheten, säger Ida på familjehemsenheten.

Kalmar kommun har hög kvalitet bland sina familjehem, och vissa familjehem har funnits i 20–25 år.

- Nu när behovet av fler familjehem är så pass stort är det viktigt för oss på socialtjänsten att haka på Socialstyrelsens kampanj och på det sättet intressera fler personer och familjer i Kalmar till att bli familjehem, säger Ann-Charlotte Hedström, verksamhetschef på socialförvaltningen.

Samarbeten för utsatta barn och unga

Kalmar FF och Kalmar HC är två aktörer som familjehemenheten samarbetar med. Nyligen har en film producerats med spelare från Kalmar FF som visas på matcherna.

- Vi är väldigt tacksamma för engagemanget från Kalmar FF och Kalmar HC. Det är två klubbar som gör mycket för barnen och ungdomarna i Kalmar och vi är glada att de även vill engagera sig och göra en insats för utsatta barn och unga. Vi har också andra fina samarbeten med andra föreningar och aktörer i Kalmar och vi vill gärna ha fler samarbeten, säger Ann-Charlotte Hedström, verksamhetschef på socialförvaltningen.

Du behövs

- Att bli familjehem är väldigt berikande och det viktigaste och finaste man kan göra. Det visar på både engagemang och ett stort hjärta, säger Ida på familjehemsenheten.

Gör en insats. Du behövs!

Senast uppdaterad: 10 juni 2024
Publicerad: 4 juni 2024