Ett mer inkluderande Kalmar – så arbetar kommunen med HBTQIA+

Bild

HBTQIA+-personer löper större risk än övriga befolkningen för att bli utsatta för diskriminering, trakasserier, hot och våld. Nu har Kalmar kommun antagit en ny strategi för att fortsätta motverka detta och istället skapa en inkluderande och trygg miljö för alla invånare.

Publicerad: 15 maj 2024