• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Kalmar kommun tar beslut om att krigsplacera all tillsvidareanställd personal

Kalmar kommun tar beslut om att krigsplacera all tillsvidareanställd personal

För att stärka kommunens förmåga att bedriva verksamhet under höjd beredskap kommer Kalmars kommunstyrelse besluta om att all tillsvidareanställd personal ska krigsplaceras. Formellt tas beslutet den 7 maj.

Sveriges kommuner och regioner har sedan tidigare fått i uppdrag att skapa en krigsorganisation som garanterar att kritiska samhällsfunktionen fungerar även under krig. I det arbetet ingår att krigsplacera personal, vilket tydliggör vilken roll man har om regeringen utlyser höjd beredskap.

- Kalmar kommun har många samhällskritiska verksamheter. Dessutom kan de bli extra hårt belastade. Genom att krigsplacera all personal ser vi till att vi har de resurser och den kompetens som krävs för att hålla kommunen igång vid höjd beredskap, säger Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Parallellt med att krigsplacera personal ser kommunen till att man också har de rutiner och materiella resurser som krävs för att klara av krig och kris – ett arbete som pågått sedan uppdraget till kommuner och regioner kom.

- Att vara krigsplacerad innebär egentligen ingen förändring i fredstider. Men för att alla medarbetare ska veta vad det innebär så kommer alla nu bli informerade. När krigsplaceringarna är prövade och klara får alla en skriftlig bekräftelse på sin krigsplacering, säger Annette Andersson, kommundirektör.

Beslutet gäller för tillsvidareanställda i Kalmar kommun, Destination Kalmar, Växtplats i Kalmar AB och Kalmar Science Park. Resterande bolag och förbund inom Kalmar kommunkoncern ansvarar för att krigsplacera sin egen personal.

Publicerad: 2 maj 2024