Kommunens handlingar drabbade i IT-angreppet

Kalmar kommunkoncern har i flera veckor arbetat med att återställa och återbygga IT-miljön efter det angrepp som skedde 6 februari.

Nu har ett första system blivit klassat som oläsligt. Det gäller ett övergripande system för registrering av diarieföring av handlingar samt nämndsadministration. Intensivt arbete pågår för att försöka avkryptera filerna.

- Vi visste att det fanns en risk att något sådant här skulle hända, men det känns såklart jobbigt att få beskedet. För de medarbetare som har lagt så mycket arbete och engagemang på att bygga upp hela vår dokumentation, är det förstås en stor sorg. Nu får vi kraftsamla och jobba tillsammans för att återställa allt vi kan, säger Annette Andersson, kommundirektör.

Vad betyder det här?

Servern där systemet och databasen finns mår bra. Däremot har handlingarna, som lagrats på en separat server, blivit krypterade. Det gäller alla handlingar och handlar om ungefär tolv års arbete.

Det pågår intensiva försök med att avkryptera filerna, men det är ett komplext arbete och sannolikheten att lyckas är låg.

- Vi behöver just nu hantera situationen som att handlingarna gått förlorade, och agera därefter. Det betyder att ett stort inventeringsarbete påbörjas nu. Allt material vi tillsammans har tillgång till behöver föras in i systemet på nytt, säger Jonas Sverkén, förvaltningschef kommunledningskontoret.

Vad händer nu?

Efter en första kontroll har det konstaterats att det finns tillgång till kopior av många nämndsrelaterade beslut och underlag till beslut, som är sparade på andra håll. Vad kommunen har tillgång till kommer inventeringen visa.

- Vi har ett massivt arbete framför oss, det kommer att ta tid och det kommer att vara mycket detektivarbete, men det är skönt att veta att vi inte börjar från noll, säger Jonas Sverkén.

- Det är förstås en utmaning för oss, eftersom våra politiskt fattade beslut och underlagen till dessa är en grundstomme i vår kommunala demokrati. Därför är det också positivt att få beskedet att det mesta finns sparat på andra lagringsytor och kan återskapas. Jag känner stor tillit till att våra duktiga medarbetare gör allt de kan för att återskapa så långt det bara går, säger Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Eftersom systemet är fullt fungerande kommer det nu att återstartas. Det betyder att kommunen har möjlighet att föra in handlingar som tillkommit sen den 6 februari.

Åtgärder

Utöver återinförande av alla handlingar som finns tillgängliga på servrar, i pappersform, i mejlkorgar och så vidare behöver risken för att det här ska kunna hända igen minimeras. Det görs bland annat genom att:

  • arbeta för att möjliggöra automatisk överföring av handlingar som ska arkiveras
  • skapa rutiner för att ta backuper som ligger offline, och därmed är oåtkomliga för hotaktörer
  • identifiera och analysera det digitala säkerhetsarbetet och vidta nödvändiga åtgärder. Det här är aktuellt först när det mest intensiva arbetet med effekterna av IT-angreppet är över.
Senast uppdaterad: 3 april 2024
Publicerad: 26 mars 2024