Kalmar visar goda resultat efter kartläggning av hemlösheten

Bild

Socialstyrelsen har kartlagt hemlösheten i Sverige genom två separata undersökningar. Kalmar har enligt kartläggningen minskat antalet hemlösa från 38,8 personer per 10 000 invånare år 2017 till 8,9 personer år 2023.

Hemlöshet är ett samhällsproblem och Kalmar kommun ser det som en viktig fråga att arbeta med.

- Vi har jobbat med insatser för att motverka hemlösheten i Kalmar kommun under många år och nu ser vi verkligen resultatet av det goda arbetet. Vi arbetar för långsiktiga bostadslösningar med förstahandskontrakt för våra klienter och det gör vi tillsammans med fastighetsbolagen, säger Camilla Freedeke, socialchef på Kalmar kommun.

Kalmar kommun har arbetat aktivt med att gå från kortsiktiga andrahandskontrakt där socialtjänsten är mellanhanden mellan fastighetsbolaget och klienten, till förstahandskontrakt där klienten själv står på kontraktet. Socialtjänsten stöttar med olika insatser för att förbättra och förändra individens livssituation.

- Det är positivt att vi fått så goda resultat och det visar att vi är på rätt väg, även om vi ännu har en lång väg kvar, säger Roger Holmberg, socialnämndens ordförande.

Förebyggande arbete

- Vi har strategier för att arbeta förebyggande med hemlöshet, samtidigt som vi ser på individens behov. Det finns många faktorer som gör att personer blir hemlösa, det kan handla om allt från beroende till psykisk ohälsa eller låg till ingen inkomst. För kvinnor handlar det ofta om våld i nära relation, där boende på kvinnojour och skyddat boende också räknas som hemlöshet, säger Camilla Freedeke, socialchef.

Socialtjänsten jobbar med olika förebyggande insatser för att motverka hemlöshet. Bland annat genom vräkningsförebyggande arbete där budget- och skuldrådgivning kan erbjudas för att försöka reda upp ekonomiska svårigheter hos klienter.

Från hemlös till trygghet

Vardagen för individer i hemlöshet är otrygg, men det finns många goda exempel på när socialtjänstens insatser har skapat trygghet för individen genom en bra boendelösning i kombination med insatser.

En hemlös person kan komma till socialtjänstens kännedom på olika sätt, ibland tar individen själv kontakt eller tar mötesplatser, Stadsmissionen eller andra organisationer kontakt för att meddela att de känner till en person som är bostadslös. Socialtjänsten påbörjar då en utredning och kan ge akut boende innan en långsiktig boendelösning finns tillgänglig. Parallellt kan olika insatser sättas in, exempelvis stöd med myndighetskontakter eller beroendevård.

- Vi finns till för invånarna och särskilt de mest sårbara i samhället. Vi behöver därför satsa på en kombination av långsiktiga och kortsiktiga lösningar, det är det som gjort att vi har kunnat minska siffran till 8,9 på 6 år, säger Camilla Freedeke, socialchef.

Publicerad: 26 mars 2024