Marie Skårner: ”Kommunarkivet är en guldgruva av minnen”

Bild

REPORTAGE | Har du någon gång behövt få tag på ett vaccinationsintyg från dina yngre år? Eller varit nyfiken på din egen släkts historia? Marie Skårner är kommunarkivarie och hennes största uppgift är att hålla kommunens historia levande och i gott skick.

Senast uppdaterad: 19 mars 2024
Publicerad: 18 mars 2024