Arbetet kring nya anstaltsområdet fortsätter

Under vecka 10 påbörjas förberedelser inför de geotekniska undersökningar som ska göras i nya anstaltsområdet i Halltorp mellan veckorna 11–12.

Förberedelserna innebär avverkning av en skogsremsa som ligger intill Yggesbovägen som i ett senare skede ska breddas.

Breddningen av vägen kommer att påbörjas antingen hösten 2024 eller våren 2025 beroende på Specialfastigheter och Kriminalvårdens byggstart 2025. Innan det görs ovannämnda åtgärder för att kunna påbörja arbetet.

Kommunen kommer även undersöka vissa massor för att se om de går att använda som fyllnadsmaterial när vägen väl ska breddas. Det kommer även bytas ut dagvattentrummor i området och Prästlyckevägen kommer asfalteras en bit in.

Senast uppdaterad: 5 mars 2024
Publicerad: 4 mars 2024