Hanna Lennartsson: ”Man ska inte bli sjuk av det man äter”

REPORTAGE | Ibland hör man skräckhistorier om restaurangkök som inte blivit ordentligt städade på månader och ett envist rykte om återkommande matförgiftningar hos pizzerian på hörnet.

Hos din lokala mataffär försöker du tyda om produkten innehåller det du är allergisk mot, men på ett främmande språk. Så kan det ju inte få vara…? Nej, det får det faktiskt inte. Möt Hanna, livsmedelsinspektör på Kalmar kommun.

I rollen som livsmedelsinspektör på samhällsbyggnadskontoret säkerställer Hanna Lennartsson och hennes kollegor att livsmedelslagstiftningen följs av de som serverar måltider – som restauranger, skolkök och äldreboenden men även av de som sysslar med livsmedelstillverkning och försäljning. Förutom att kontrollera så att miljön och hanteringen av livsmedlen är hygienisk kontrolleras till exempel också varifrån företagen har köpt sina livsmedel, att närings- och hälsopåståenden för kosttillskott är tillåtna och att allergeninnehåll och märkning på förpackningar stämmer överens med de krav som lagstiftningen ställer.

- Man ska inte bli sjuk av det man äter eller lurad av den information som ges om livsmedel. Ser vi att ett ställe har rengöringsbrister eller otillräckliga rutiner gör det stor skillnad att vi är där. Dessutom blir det blir en sund konkurrens när samma lagstiftning gäller för alla, säger Hanna.

Vardagen för en livsmedelsinspektör ser olika ut. Ofta görs oanmälda kontroller men ibland handlar det om uppföljande besök då det kontrolleras att specifika åtgärder vidtagits. Det kan också handla om att undersöka misstänkta matförgiftningar eller följa upp tips om livsmedel som inte verkar hanteras rätt.

Dialog och förståelse nyckel till mycket

- Oavsett anledningen till besöket måste det finnas en ömsesidig förståelse. Vi behöver kunna förmedla de risker vi ser och förklara dem på ett sätt som verksamhetsutövaren förstår och kan ta till sig. Vi inspektörer måste förstå hur en situation ser ut för den enskilda verksamheten. Till exempel när under verksamhetens öppettider vi kommer, om lokalen är gammal och sliten, hur många anställda är det rimligt att verksamheten har utifrån storleken och om de har anpassat sina rutiner utifrån de livsmedel som hanteras och så vidare. Ibland behöver vi lämna tuffa besked om att en verksamhet inte får bedrivas eller att det kan bli aktuellt med att döma ut ett vite. Det ställer krav på att vi kan hantera svåra situationer som ibland kan bli hotfulla. säger Hanna.

I de flesta fall leder dock besöken till något bättre, för såväl verksamheten som för kunderna.

- Som företagare får man gärna använda oss som bollplank. Många gånger ser vi efter några besök att de tagit till sig informationen och har en bättre hantering. De är stolta och vill visa de förbättringar som har gjorts sedan tidigare kontroller. Då känns det bra!

Senast uppdaterad: 26 januari 2024
Publicerad: 25 januari 2024